Project- & programmamanagement

We maken er een project van… het klinkt zo makkelijk. Alsof een projectaanpak een garantie is voor succes. Er is veel kennis beschikbaar evenals vele methodes. Toch blijkt in de praktijk dat veel projecten niet slagen, budgetten worden overschreden en doelen niet of te laat gehaald worden. Hoe voorkomen we dit?

Projectmanagement is meer dan een exacte wetenschap van het toepassen van methodes en het vullen van planning sheets. Projectmanagement gaat over kennis, ervaring, maatwerk en niet te vergeten mensen. Onze projectmanagers maken gebruik van beschikbare methodes als PRINCE2, IPMA en Agile/SCRUM en passen dit toe in combinatie met hun brede praktijkkennis en ervaring.

Projectmanagement is een vak. Information Vision beschikt over deze vakkennis in combinatie met een brede ervaring en willen die graag met onze klanten delen.