Informatiemanagement

Informatiemanagement gaat over de omgang met informatievoorziening binnen uw organisatie. Information Vision ondersteunt in het oplossen van veel voorkomende bedrijfsvraagstukken. Het in balans brengen van business en ICT is onze ambitie!

Wij starten bij de basis in plaats van direct een technische oplossing te implementeren. Stap één is achterhalen wat de kern van de probleemstelling is (de “vraag achter de vraag”). Hierna kan bepaald worden of het antwoord puur technisch te realiseren is of zoals meestal het geval ook binnen de processen en organisatie veranderingen noodzakelijk zijn.

In die gevallen kan Information Vision haar ambitieuze meerwaarde tonen. De volgende stap naar succesvol informatiemanagement. Ons streven is een totaaloplossing voor elk vraagstuk. Succes zit immers in de som der details! Een totaaloplossing bestaat uit méér dan slechts technische componenten. De techniek zal namelijk goed moeten aansluiten bij de processen, de doelstellingen, de mensen en de cultuur van een organisatie. Pas dan kan toegepaste ICT écht helpen bedrijfsprocessen optimaal te ondersteunen.