Expertises

Information Vision bepaalt altijd in afstemming met uw organisatie welke dienstverlening passend is. Uw vraag is leidend in onze aanpak, maar we laten het niet na om geïdentificeerde nieuwe kansen zichtbaar te maken. Uw doel wordt ons doel, een gedragen oplossing is van wezenlijk belang voor het slagen van projecten.

Wij adviseren en ondersteunen organisaties op het gebied van processen, informatie en organisatieverandering tot op het hoogste niveau.

Project- en Programma management
Inrichten van en invulling geven aan complexe projecten en programma’s. Naast inhoud en proces maken organisatie en cultuurverandering hier integraal deel van uit.

Interim management
Invullen van tijdelijke leidinggevende taken met de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Business consultancy
Inhoudelijke ondersteuning bij de integrale benadering van organisatie-, proces- en informatievraagstukken.

Business Proces Management
Ontwerp en implementatie van processen en systemen die ketens en organisaties versterken.

Informatiemanagement
Informatie dient altijd op het juiste moment beschikbaar, veilig én betrouwbaar te zijn.

Document en Records Management
Ondersteuning en beheer van de gehele levenscyclus van uw informatie. Van creatie tot en met archivering.